vastgoed logo

vastgoedontwikkeling

Wonen

Bij de ontwikkeling van woningen wordt rekening gehouden met alle aspecten van wonen. Met veel nadruk op een logische en praktische indeling, waarbij niet alleen naar de buitenkant is gekeken. Het doel van al onze woningontwikkelingen is steeds: een tijdloze woning ontwikkelen met toekomstwaarde. Elke kans om meer leefkwaliteit en variƫteit te scheppen wordt benut. Vanzelfsprekend voldoen alle woningen hierbij aan de hoogste kwaliteits- en milieu-eisen.

Enkele projecten die op dit moment in ontwikkeling zijn:

Borne: Enschede: Goor: Hengelo: Tubbergen: Wierden:
visie van idee tot project