vastgoed logo

vastgoedontwikkeling

Stedelijke vernieuwing

De kernactiviteiten van Droste Vastgoedontwikkeling bestaan uit het aankopen en herontwikkelen van terreinen. Het gaat hierbij met name om binnenstedelijke locaties. In overleg met gemeente, architect, milieudeskundigen en omwonenden wordt een nieuwe, passende invulling gevonden in bestaande buurten.

Voorbeelden hiervan zijn:

Almelo: Borne: Enschede: Goor: Hengelo:
visie van idee tot project