vastgoed logo

visual

vastgoedontwikkeling

Visie van idee tot project

Voor Droste Vastgoedontwikkeling BV geldt heel Nederland als werkterrein. Een dichtbevolkt land dat zich in een hoog tempo ontwikkelt en dat zorgvuldig met de schaarse ruimte moet omgaan. Dat vraagt om stads- en projectontwikkeling met visie, verbeeldingskracht en slagvaardigheid. Visie om ideeën te genereren die passen in de infrastructurele en stedelijke vernieuwing. Verbeeldingskracht om die ideeën te kunnen vertalen in eigentijds wonen en werken. En slagvaardigheid om er een commercieel succes van te maken. Waarbij ook de verantwoordelijkheid voor het beheer – compleet met exploitatie en verhuur – op Droste genomen kan worden. Kortom: "Visie van idee tot project".

visie van idee tot project