kleinbouw logo
visual
visual
visual
  knop
knop knop

kleinbouw

Project
Renovatie Rooms Katholieke Parochie H.Plechelmus

Locatie
Plechelmusplein te Deurningen

Opdrachtgever
Kerkbestuur Rooms Katholieke Parochie H. Plechelmus

bouwen voor 't leefplezier